امروز: یکشنبه، 5 اسفند 1397

ماهنامه فژه سنج

رسانه ای نوین در صنعت نقشه برداری و ژئوماتیک

صنعت نفت و سامانه های اطلاعات مکانی

(28 شهریور 1395)

 
مهران شیرکوند ، سرپرست پروژه طراحی شرکت ملی مهندسی نفت ایران در یادداشتی به ماهنامه فژه سنج اظهار داشت:صنعت نفت در ایران قدمتی حدود 107 ساله دارد. صنعتی که رشد و شکوفایی و یا احیاناً رکود آن، اقتصاد ایران را همواره با فرازها و فرودهای مختلفی روبرو نموده است. از آن زمان که از عمق 360 متری میدان نفتی مسجد سلیمان، نفت خام به آسمان فوران کرد تا به امروز که پیشرفته ترین تکنولوژي های روز دنیا در خدمت صنعت نفت قرار دارند، اطلاعات مکانی و انواع نقشه ها ، بخش جدایی ناپذیر پروژه ها و طرح های مهندسی صنعت نفت بوده است.

کاربردهای نقشه برداری در صنعت نفت

(28 شهریور 1395)

 
ماهنامه فژه سنج به موضوع نفت و کاربردهای نقشه برداری در این صنعت پرداخته است که طبیعتا بدلیل وسعت این صنعت و حد بالای ارتباط نقشه برداری با آن، امکان بررسی کامل در این مجال نمی گنجد. و بالاجبار یک محدوده از کل صنعت نفت و گاز را هدف مطالعه و بررسی قرار داده ایم. به امید آنکه در آینده، فرصت بیشتری برای پرداختن به این موضوع فراهم شود.

آخرین وضعیت پروژه ژئو دیتابیس؛

تبدیل 38 میلیون مکان شهری به ژئو دیتابیس

(27 شهریور 1395)

 

فاز نخست سامانه یکپارچه نشانی ایرانیان بر مبنای نظام GNAF با محوریت کدپستی ۱۰ رقمی به اتمام رسید و به زودی این طرح در تهران و سپس در ۵ شهر دیگر اجرایی می شود.


بررسی خدمات مهندسی نقشه برداری در استان مازندران

(26 شهریور 1395)

 
مهندس ابراهیمیان عضو هیئت مدیره نظام مهندسی استان مازندران و از اعضاء کمیته تخصصی نقشه برداری نظام مهندسی مازندران می باشد که در این شماره از نشریه پیرامون خدمات مهندسی نقشه برداری در نظام مهندسی استان مازندران با ایشن گفتگویی انجام شده است که در ادمه مطالعه می نماییم.

جایگاه مهندسی نقشه برداری در استان مازندران

(26 شهریور 1395)

 

 

مهندس جواد مهجوریان رئیس جامعه نقشه بردارن استان مازندران و عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان مازندران می باشد. در این شماره از نشریه گفتگویی با ایشان انجام شده است که محور اصلی آن جایگاه مهندسی نقشه برداری در استان مازندران می باشد.