امروز: یکشنبه، 5 اسفند 1397

ماهنامه فژه سنج

رسانه ای نوین در صنعت نقشه برداری و ژئوماتیک

انجام تغییرات مباحث دروس باید با تعامل همه مراکز دانشگاهی و متخصصین رشته باشد

(24 مرداد 1395)

 

گفت و گو اختصاصی ماهنامه فژه سنج با دکتر روح الله کریمی، مدیر گروه مهندسی نقشه برداری دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه تفرش در رابطه با تغییر سیلابس دروس نقشه برداری


سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی:

اجرای طرح کاداستر 70 هزار هکتار اراضی کشاورزان خراسان جنوبی

(21 مرداد 1395)

 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در اجرای طرح حد نگار (کاداستر) برای زمین های کشاورزی تا پایان دوره دولت یازدهم برای بیش از 70 هزار هکتار زمین های کشاورزان سند مالکیت صادر می شود.