امروز: سه شنبه، 20 آذر 1397

ماهنامه فژه سنج

رسانه ای نوین در صنعت نقشه برداری و ژئوماتیک

دبیرخانه - ارسال عکس

 
از کلیه اساتید،پژوهشگران، مدیران،مهندسان،دانشجویان و علاقه مندان به موضوعات مرتبط با مهندسی نقشه برداری و علوم ژئوماتیک دعوت می شود تا تصاویر خود را برای بخش تصویر ماه  نشریه فژه سنج ارسال کنند.
موضوعات پیشنهادی:
دشواری های مهندسی نقشه برداری
مهندسی نقشه برداری در کارگاه های عمرانی مختلف
اتفاقات مرتبط با مهندسی نقشه برداری
مهندسی نقشه برداری در شرایط طبیعی مختلف 
 
 
آدرس پست الکترونیکی:fojesanj.press@gmail.com
تلفکس:44656707